Ingurumena

Tokiko Agenda 21 

 

Tokiko Agenda 21 tresna da udalek ezartzeko Garapen Iraunkorra udalerrian. Horretarako, ondoren azaldutako ezaugarriak ezinbestekoak dira:

 • Errespetua ingurumenari eta berenonen biziraupenari (Ingurumen Iraunkortasuna)
 • Justizia sozial edo berdintasun-beharrizana (Iraunkortasun Soziala)
 • Oreka ekonomikoa (Iraunkortasun Ekonomikoa)

Garapen Iraunkorraren alde lan eginda, bizi-kalitatea hobetzen da gaur egun eta etorkizunean.

Ezarpen prozesua:

1.DU21en eraketa.
2.Atxikimendua Aalborgeko Gutunari eta Euskal Herriko Jasangarritasunerako Konpromisoari
3.Diagnostikoa: ikerketa udalerriko egoerari buruzkoa. Helburua ezagutzea da herriaren potentzialtasunak, aukerak, mugak eta mehatxuak. Diagnostikoan jasotako emaitzen arabera, helburuak finkatzen dira
4.Tokiko Ekintza Plana (TEP)

 • Ekintza Plana burutzeko programa: definitu lerro estrategikoak helburuak betetzeko
 • TEPen behin betiko aprobazioa
 • TEPen ezarpena

5. Jarraipena

 • Diseinatu adierazle sistema bat ingurumenaren egoera eta TEPeko ekintzen ezarpena kontrolatzeko.
 • Osatu Jarraipen Plan bat TEPeko ezarpen prozesua kontrolatzeko ardurak ezartzeko.
 • Balorazio prozesua burutu ezarritako helburu eta emaitzen arteko balantzea egiteko.
 • Horrela, arazoak identifikatu ondoren, prozesua optimizatu ahal izateko.

Tokiko Agenda 21an bidez, edozein pertsonak, elkartek eta gainontzeko agente sozialek aukera du ingurumenaren hobekuntzan eta herriaren iraunkortasunean jarduteko.
Horretarako, hainbat partaidetza-bide daude:

 • Herritarren Partehartze Foroak
 • Inkestak
 • Elkarrizketak
 • Iradokizun-postontzia
 • Etab.

Partaidetza prozesuaren fase guztietan emango da eta berak, besteak beste, egiten du berezia Tokiko Agenda 21.

Dokumentazioa eta aktak

Foros Agenda Local 21 2012-2013:

Foro 2012: akta 2012/12/19 (PDF, 677KB)

Foro 2013: akta 2013/12/17 (PDF, 286KB)

Iurretako Diagnostikoa

Iraunkortasunaren Udal Diagnostikoak, iraunkortasun irizpide eta modu integratzaile batean aztertzen du egungo egoera.

DiagnosticosDeIurreta [Adobe Acrobat PDF - 767.43 KB]

Iurretako Ekintza Plana

Dokumentu honen helburua Diagnostikoaren eta jarduera helburuen arteko lotura egitea da.

Plan de Acción de Iurreta [Adobe Acrobat PDF - 987.45 KB]

Tokiko ekintza planaren jarraipena [Adobe Acrobat PDF - 346.97 KB].

I. Foroko Akta (2. Fasea)

Akta honetan, Herritarren Partaidetza Foroetan gertatutako eta komentatutako gauza guztiak batzen dira.

Acta del I Foro 2 Fase [Adobe Acrobat PDF - 41.29 KB]

II. Foroko Akta (2. Fasea)

Akta honetan, Herritarren Partaidetza Foroetan gertatutako eta komentatutako gauza guztiak batzen dira.

Acta del II Foro 2 Fase [Adobe Acrobat PDF - 44.06 KB]

I. Foroko Akta (1. Fasea)

Akta honetan, Herritarren Partaidetza Foroetan gertatutako eta komentatutako gauza guztiak batzen dira.

Acta I Foro 1 Fase [Adobe Acrobat PDF - 697.98 KB]

II. Foroko Akta (1. Fasea)

Akta honetan, Herritarren Partaidetza Foroetan gertatutako eta komentatutako gauza guztiak batzen dira.

Acta II Foro 1 Fase [Adobe Acrobat PDF - 697.37 KB]