Kontuen auditorien eta fiskalizazioaren txostenak argitaratzen dira, Udalaren eta udal sektore publikoaren kanpo kontrol Organoen (Kamera edo Kontu Auzitegia) aldetik