Udalaren Urteko Kontuak/ Kontu Orokorra argitaratzen da (Balantzea, ekonomia-ondare Emaitzen Kontua, Txostena eta Aurrekontuaren likidazioa)