Egoitza erabilerako eraikinetan dauden fatxadak birgaitzeko, estalkiak egiteko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko diru-laguntzak

Etxebizitzetan putzu septiko berriak jartzeko eta zaharrak berritzeko diru-laguntzak

Putzu septikoak edo hondakin uren saneamendurako antzeko araztegiak garbitzeko diru-laguntzak