Batzordeak

Administrazio lana bi eratara sortu daiteke: Udal Batzaren ekimena izan daiteke edo herritarren iniziatiba baten ondorio. Bigarren honetan, interesatuak Udal erregistroan aurkeztu behar du eskaera. Gero dagokion sailera helaraziko da Batzorde Informatiboak aztertzeko, edo baliteke, zuzen zuzenean Alkatetza arduratzea.

Batzordeei eta horien kideei buruzko informazio gehiago.