Galdutako Objektuak

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Galdutako gauza baten inguruko kontsulta edo aurkitutako gauzaren bat entregatu nahi izanez gero, Bidebarrieta kalea, 5 helbidean dagoen Udaltzaingoaren bulegoetara jo, edo 94 620 08 88 telefonora deitu.

Dokumentazioa

  • Nortasun agiria
  • Besteak
  • Jabetza egiaztatzen duen dokumentua

Legezko informazioa

>
  • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomi Estatutua.
  • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
  • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
  • Kode Zibila (615. art. eta hurrengoak).
  • Aplika daitezkeen udal ordenantzak.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Galdutako gauza baten inguruko kontsulta edo aurkitutako gauzaren bat entregatu nahi izanez gero, Bidebarrieta kalea, 5 helbidean dagoen Udaltzaingoaren bulegoetara jo, edo 94 620 08 88 telefonora deitu.