Hirigintza

  • NNSS y modificaciones
  • Herri lanak
  • Herritar bakoitzeko inbertsioa
  • Udalarenak ez diren proiektu urbanistikoak
  • Planes especiales y planes parciales
  • Hirigintza hitzarmenak
  • Diru- sarreren portzentajea
  • Egikaritze-Unitateak