Albisteak

 
Inklusio Soziolaboralerako Laguntza Planaren xede nagusia da, gutxienez, Iurretako 25 pertsonaren gizarteratzea eta laneratzea lortzea. Hain zuzen ere, pertsonetan oinarritzen diren inklusiorako laguntza-planak garatzen dituen programa bat da, eta teknikarien tutoretzapean egiten da, parte-hartzaile bakoitzari hautemandako premien arabera lan egiten dutenak. Inklusiorako, honako alderdi hauek hobetzeko egiten da lan, besteak beste: gaitasun pertsonalak, gaitasun profesionalak, prestakuntza-mailak, gizarteko eta komunitateko parte-hartzea, eremuko baliabideak hobeto ezagutzea eta gaitasun profesionalak berraktibatzea. Gainera, udaleko zerbitzuei une oro ematen zaie parte-hartzaileen egoeraren berri.

Interesdunek HAZen (Herritarren Arretarako Zerbitzua) aurkeztu ahal dute eskabidea.

IURRETAKO Inklusio Soziolaboralerako Laguntza Planean garatuko diren ekintzak honako tresna eta euskarri hauek jorratzeko erabiliko dira:

 • Lana bilatzeko teknikak ikastea
 • Laguntza psikosoziala
 • Eskuragarri dauden baliabideei buruzko informazioa
 • CVa eta aurkezteko gutunak egitea
 • Elkarrizketetarako eta hautaketa-prozesuetarako prestatzea
Planaren helburu nagusiak

Plana abian jartzearekin batera, helburu nagusi hauek erdietsi nahi ditu Iurretako Udalak:

 1. Langabeen egoera, gaitasunak eta moldagarritasuna hobetzea lan-merkatuan sar daitezen. Horretarako inklusio soziolaboralerako tresnak eskuratuko dituzte.
 2. Egoera pertsonalak, familiarrak, sozialak eta profesionalak hobetzeko aukera ematen duten baliabideen berri ematea, parte-hartzaileen inklusio-prozesuak errazteko.
 3. Aniztasuna kudeatzea inklusiorako zailtasun gehien dituzten kolektiboen gizarteratzea eta laneratzea sustatzeko.
Hartzaileak:
 • Iurretan erroldatuta dauden pertsonak.
 • Langabeak, oro har.
 • Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten emakumeak: genero-indarkeriaren biktimak, partekatzen ez diren familia-erantzukizunak dituztenak, errehabilitazio-prozesuan daudenak...
 • Iraupen luzeko langabeak.
 • 45 urtetik gorako langabeak.
 • 30 urtetik beherako gazteak eta prestakuntza gutxi duten 30 urtetik beherakoak.
 • Gizarte bazterkeria pairatzen duten edo pairatzeko arriskuan dauden herritarrak edota lan-merkatura sartzeko zailtasun bereziak dituzten langabeak.
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta edo berdina edo antzekoa den beste prestazio bat jasotzen dutenak.
 • Gutxiengo etniko bateko pertsonak, hazpegiengatik gizarteratzeko eta laneratzeko baldintzatuta daudenak.
Planak 4 fase izango ditu