Albisteak

 

Euskadik behar gehien duten pertsonei laguntza ematen dien giza mugimendu aberatsa du.
Errefuxiatuei laguntza emateko ohiko bide hauek proposatzen ditugu.

Elikagaiak eman nahi dituzula?
Araban: www.bancoalimentosaraba.org
T. 945 213 233
Gipuzkoan: www.bancoalimentosgipuzkoa.org
T. 943 493 796 (Oiartzun)
T. 943 762 190 (Bergara)
Bizkaian: www.bancali-biz.org
T. 944 499 258

Etxea libre duzula eta erakundeei eskaintzen diezula?
Eusko Jaurlaritza Alokabide bitartez
T. 944 044 708
araba@alokabide.eus
gipuzkoa@alokabide.eus
bizkaia@alokabide.eus

Lagundu nahi duzula? Erakundez kanpoko elkarteak