Albisteak

Triptikoa 

Ordenantza: Iurreta udalerrian fatxadak eta estalkiak zaharberritu, konpondu eta berritzeko, oztopo arkitektonikoak kentzeko eta bizitegi kolektiboko erabilerako eraikinetan igogailuak jartzeko diru-laguntzen emakidari buruzko ordenantza berezia. 

 Bandoa

Hirugarrenen alta edo aldaketa egiteko inprimakia

 Eskaera-orria

 Zinpeko adierazpena

 Triptikoa